Cập nhật tiến độ ngày 7.7.2016

Hiện tại phần hầm đang hoàn thiện, dưới đây là một số hình ảnh chụp này 7.7.2016
Các tin khác