Điều hòa đã về đến chân công trường 12.7.2016

Hiện tại điều hòa Fujitsu đã có mặt tại công trường để chuẩn đi lắp đặt cho 15 căn hộ nội thất hoàn thiện 

 

Các tin khác