Sàn gỗ đã được lắp đặt cập nhật 15.7.2016


Hiện tại các căn hộ đang được lắp đặt sàn gỗ, và đèn chiếu sáng


Các tin khác