Thông báo bàn giao nhà nội thất cơ bản

Hiện tại chủ đầu tư đã bắt đầu gửi thông báo bàn giao nhà cho khách hàng mua gói nội thất cơ bản của dự án Capital Garden 102 Trường Chinh Kinh Đô
Ngày mai chúng tôi bắt đầu bàn giao những căn hộ đầu tiên. Những khách hàng chưa nhận được thông báo chúng tôi sẽ gửi vào đợt sau

Các tin khác